კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“

 

კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“ გთავაზობთ ორ საჩუქარს:

 ხარისხიან მომზადებას საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის -  რეპეტიტორებისაგან თავისუფალ XI და XII კლასებს!

 ინგლისური ენის სრულ საერთაშორისო საგამოცდო კურსს 23-წლიანი გამოცდილების მქონე უცხო ენების სწავლების წამყვან ცენტრში ნახევარ ფასად!

 

სკოლა ფენიქსი აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის საბაზო და საშუალო საფეხურებზე (7-12 კლასები)

 

ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები წამატებით აბარებენ სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში ყოველგვარი დამატებითი მომზადების გარეშე და იღებენ დაფინანსებას!

ჩვენი მოსწავლეები არ ემზადებიან ზოგად უნარებში! ზოგადი უნარები ჩვენი სკოლის პროგრამის განუყოფელი ნაწილია!

 

 

2012 წლის რესპუბლიკურ ოლიმპიადაში გამარჯვებული  მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო  სკოლა „ფენიქსი“ აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას VII– XII კლასებში!

 

 აკადემიური გარემო

 მეგობრული ატმოსფერო

 ინოვაცია და ხარისხი

 ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციები

 ქართველ და უცხოელ პედაგოგთა მაღალპროფესიული დონე

 სწავლების საერთაშორისო სტანდარტი

 უცხო ენებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გაძლიერებული სწავლება.

 საფუძვლიანი მომზადება საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის

 საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამების მომზადება (Young Learners, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL, SAT) საერთაშორისო გამოცდებზე გასვლის პერსპექტივით

 შეღავათიანი ფასები

 

სკოლა „ფენიქსი“ აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის საბაზო და საშუალო საფეხურებზე (7-12 კლასები)

ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები წამატებით აბარებენ სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში ყოველგვარი დამატებითი მომზადების გარეშე და იღებენ დაფინანსებას!

ჩვენი მოსწავლეები არ ემზადებიან ზოგად უნარებში! ზოგადი უნარები ჩვენი სკოლის პროგრამის განუოფელი ნაწილია!

სკოლაში შექმნილია მყუდრო, ოჯახური და კომფორტული გარემო. დაგვიკავშირდით: 2 99 03 04

მოგვაკითხეთ: შევეჩენკოს 5 (პირველი სკოლის უკან)

 

 

2012 წლის რესპუბლიკურ სასწავლო ოლიმპიადაში გამარჯვებული კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“ აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას ახალ სასწავლო წელს საბაზო და საშუალო საფეხურებზე (7-12 კლასები)!

 

გთავაზობთ:

 საუკეთესო ქართულ და ევროპულ ტრადიციებზე დაფუძვნებულ საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის ხარისხიან განათლებას

 მაღალ აკადემიურ მოსწრებაზე ორიენტირებულ თბილ, მეგობრულ გარემოს

 მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების გაძლიერებულ სწავლებას

 საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის ენობრივ დარგობრივი ენის საგამოცდო პროგრამებს (PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS, SAT, BEC, ILEC)

 მასწავლებელთა უაღრესად გამოცდილ მაღალპროფესიულ გუნდს

 მრავალმხრივი ობიექტური შეფასების სისტემას

 

 

 

შედეგად ვიღებთ:

 ზნეობრივ და ჭეშმარიტ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძვნებულ სამოქალაქო ცნობიერებას;

 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მუდმივი ჩართულობის მზადყოფნას;

 კრიტიკული და შემოqმედებითი აზროვნების უნარს;

 თავისუფალი, შეუფერხებელი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს;

 საკუთარი ძალების რწმენისა და თანამედროვე სამყაროში ადაპტაციისა და მასთან წარმატებული თანამშრომლობის უნარებს;

 მარადიული და ეროვნული ღირებულებების პატივისცემას;

 პასუხისმგებლობას საკუთარი თავის, ოჯახის, საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე;

 სწორი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მირებისა და სწორი არჩევანის გაკეთების უნარს.

 

მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრების საფუძველზე

საკონტაqტო ინფორმაცია

q. თბილისი, შევჩენკოს qუჩა  5, ტელ.: 2990304

მობ.:  599-512911, 591-131015, 599-515564

სკოლა მდებარეობს პირველი სკოლის უკან.

 

 

 

 

კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ‘’ფენიქსი“ და მასთან არსებული 23-წლიანი გამოცდილების მქონე უცხო ენების სწავლების ყველასათვის კარგად ცნობილი ცენტრი - ‘’საერთაშორისო ენის აკადემია“

აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას საბაზო და საშუალო საფეხურებზე!

 

 

ყველა ჩვენი მოსწავლეებისთვის

ინგლისური ენის ინტენსიური საერთაშორისო საგამოცდო კურსები დიდი შეღავათით-ნახევარ ფასად!

ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციები

აკადემიური გარემო და მეგობრული გარემო

პროფილური სწავლება

მოსწავლეთა მაღალი ხარისხის აკადემიური მოსწრება

წარმატებული პროფესიული პედაგოგიური გუნდი

საერთაშორისო სტანდარტები

გაძლიერებული მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნები

მეორე უცხო ენა შერჩევით

გარანტირებული წარმატება საერთაშორისო, საატესტატო და ეროვნულ გამოცდებზე

გპირდებით:

არც ერთ ჩვენს მოსწავლეს არ დასჭირდება დამატებითი მომზადება რეპეტიტორებთან!

 

 

მოზარდებსა და მოზრდილებს სთავაზობს ინგლისური ენის კურსებს:

1. English Grammar and Vocabulary (B1+) for Adults- ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის გრამატიკისა და ლექსიკის სასწავლო კურსი B1+ დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს ინგლისური ენის ნორმატიული გრამატიკისა და თემატური ლექსიკის ინტენსიურ სწავლებას B1+ დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი კომუნიკაციური დავალებების შესასრულებლად საჭირო ეფექტური სტრატეგიების ჩამოყალიბების მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

2. English Grammar and Vocabulary (B 2) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის გრამატიკისა და ლექსიკის სასწავლო კურსი B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს ინგლისური ენის ნორმატიული გრამატიკისა და თემატური ლექსიკის ინტენსიურ სწავლებას B2 დონეზე თავისუფალი, ძალდაუტანებელი კომუნიკაციის  გასახორციელებლად საჭირო ეფექტური სტრატეგიების სრულყოფის მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

3. Communication in English (B1+) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის სასწავლო კურსი B1+ დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, B1+ დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი ზეპირი/წერითი კომუნიკაციის გასახორციელებლად საჭირო საბაზისო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას და, მეორე მხრივ, მათ თავისუფალ, ძალდაუტანებელ გამოყენებას ჩვეულ გარემოში.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

4. Communication in English (B2) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის სასწავლო კურსი B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს B2 დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი კომუნიკაციისთვის საჭირო  უნარ-ჩვევების შემდგომ განვითარებასა და სრულყოფას სხვადასხვა ტიპის წერითი/ ზეპირი კომუნიკაციური დავალების უცნობ გარემოში წარმატებული გახორციელების მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

5. First Certificate English (FCE)  for Adults - კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი ზოგადი პროფილის ინგლისურ ენაში B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს, ერთი მხრივ, B2 დონის შესაბამისი ინგლისური ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის (კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა) დახვეწას, ხოლო, მეორე მხრივ, ლექსიკისა და გრამატიკის შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო ეფექტური სტრატეგიების ინტენსიურ სწავლებას საერთაშორისო გამოცდის მაღალ დონეზე ჩაბარების მიზნით.

          ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

6. Cambridge Advanced English (CAE)  for Adults - კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი ზოგადი პროფილის ინგლისურში C1 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს ინგლისური ენის ფლობის C1 დონის შესაბამისი ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის სრულყოფას, მათ თავისუფალ/ძალდაუტანებელ გამოყენებას სასწავლო და პროფესიულ გარემოში მრავალფეროვანი, კომპლექსური  მოსასმენი/საკითხავი მასალის  ამოცნობის, ანალიზისა და მათზე სწრაფი რეაგირების  პროცესში.  კურსი ასევე მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და შემდგომი განვითარების ხელშეწყობას.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

 

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

7. Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT)  for Adults - საერთაშორისო საგამოცდო კურსი  უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლების მსურველი B2/C1 დონის მქონე მსმენელებისათვის

ინგლისური ენის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას ონლაინ ფორმატში, რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში მათი ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი,  მრავალფეროვანი საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და  მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი (სტანდარტული), 60 საათი (დაჩქარებული)

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

8. International Legal English Certificate (ILEC)  for Adults- კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი იურიდიულ ინგლისურში B2/C1 დონის მქონე სამართლის სკოლის სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და მოქმედი იურისტებისათვის

კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას,  რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ სამართლებრივ გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი/მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და სამართლებრივ გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

9. Legal Writing in English  for Adults - სასწავლო კურსები წერით კომუნიკაციაში B2 და C1 დონეების მქონე სამართლის სკოლის სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და მოქმედი იურისტებისათვის

 კურსი მიზნად ისახავს წერის უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას    სამართალმცოდნეობის მრავალფეროვან  თემატიკასთან კავშირში მისი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი და მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და საქმიან პროფესიულ გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

 

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 4 (2 x 2) საათი

 

10. Business English Certificate (BEC Vantage & BEC Higher)  for Adults- კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსები ბიზნესის სკოლის სტუდენტების, კურსდამტავრებულებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენელთათვის B2 (BEC Vantage) და C1 (BEC Higher) დონეებზე.

თითოეული კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას,  რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ ბიზნეს გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსები ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და საქმიან ბიზნეს გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 4 (2 x 2) საათი

 

11. International English Language Testing System (IELTS) -კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსები უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლების მსურველი B2 & C1 დონეების მქონე მსმენელებისთვის

თითოეული საერთაშორისო საგამოცდო კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას, რომელიც  მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსები ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

          ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

 

სკოლა „ფენიქსთან“ არსებული 23- წლიანი გამოცდილების მქონე უცხო ენების სწავლების მაღალპროფესიული ცენტრი "საერთაშორისო ენის აკადემია" აცხადებს ნებისმიერი ასაკის მსმენელთა მიღებას მიმდინარე წლის 16 სექტემბრიდან:

საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამები ინგლისურ ენაზე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეთათვის:

 

• 1-ლი საფეხური

• მე-2 საფეხური

• მე-3 საფეხური Young Learners

• მე-4 საფეხური

• მე-5 საფეხირო PET

• მე-6 საფეხური

• მე-7 საფეხური FCE

• მე-8 საფეხური

• მე-9 საფეხური CAE

• SAT

საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამები ინგლისურ ენაზე ნებისმიერი ასაკის მსმენელთათვის:

 IELTS

 TOEFEL

 ILEC

 BEC

 SAT

საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამები რუსულ ენაზე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეთათვის:

 Елементарный

 Базовый

 Продвинутый

საკვალიფიკაციო პროგრამები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მასწავლებელთათვის:

 ინგლისური ენა

 ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგია

 უნარები

მეცადინეობებს წარუძღვებიან ქართული და უცხოური საგანმანათლებლო ცენტრების მიერ აკრედიტებული ქართველი და უცხოელი პედაგოგები. მეცადინეობებისათვის გამოიყენება უცხო ენების სწავლების საერთაშორისო სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი უახლესი პედაგოგიური და დარგობრივი ლიტერატურა.

 

 

Copyright ©2016. www.schoolphoenixgeorgia.com, Tbilisi, Georgia